Taeim KU

Qingdao, China

Mar 7, 2017 ~ Mar 10, 2017

Qingdao

China

D + 316

Mar 7, 2017 ~ Mar 10, 2017

1

1

0

Taeim KU

Suncheon, Korea

Oct 15, 2016 ~ Oct 16, 2016

Suncheon

Korea

D + 459

Oct 15, 2016 ~ Oct 16, 2016

1

11

187

Taeim KU

Andong, Korea

Oct 10, 2016 ~ Oct 11, 2016

Andong

Korea

D + 464

Oct 10, 2016 ~ Oct 11, 2016

0

0

0

Taeim KU

Tongyeong, Korea

Sep 3, 2016 ~ Sep 4, 2016

Tongyeong

Korea

D + 501

Sep 3, 2016 ~ Sep 4, 2016

0

0

0

Taeim KU

Suncheon, Korea

Aug 20, 2016 ~ Aug 21, 2016

Suncheon

Korea

D + 515

Aug 20, 2016 ~ Aug 21, 2016

0

0

0

Taeim KU

Samcheok, Korea

Aug 12, 2016 ~ Aug 15, 2016

Samcheok

Korea

D + 523

Aug 12, 2016 ~ Aug 15, 2016

0

0

2

Taeim KU

Gapyeong, Korea

Aug 6, 2016 ~ Aug 7, 2016

Gapyeong

Korea

D + 529

Aug 6, 2016 ~ Aug 7, 2016

0

0

1

Taeim KU

Gyeongju, Korea

Aug 1, 2016 ~ Aug 2, 2016

Gyeongju

Korea

D + 534

Aug 1, 2016 ~ Aug 2, 2016

0

1

4

Taeim KU

Gangneung, Korea

Jun 4, 2016 ~ Jun 6, 2016

Gangneung

Korea

D + 592

Jun 4, 2016 ~ Jun 6, 2016

0

0

1

Taeim KU

Gunsan, Korea

May 22, 2016 ~ May 22, 2016

Gunsan

Korea

D + 605

May 22, 2016 ~ May 22, 2016

0

1

2

Taeim KU

Chuncheon, Korea

May 13, 2016 ~ May 14, 2016

Chuncheon

Korea

D + 614

May 13, 2016 ~ May 14, 2016

0

1

2

Taeim KU

Tongyeong, Korea

Apr 9, 2016 ~ Apr 10, 2016

Tongyeong

Korea

D + 648

Apr 9, 2016 ~ Apr 10, 2016

0

1

2

Taeim KU

Barcelona, Spain

Mar 11, 2016 ~ Mar 16, 2016

Barcelona

Spain

D + 677

Mar 11, 2016 ~ Mar 16, 2016

0

1

0

Taeim KU

Manchester, United Kingdom

Mar 11, 2016 ~ Mar 15, 2016

Manchester

United Kingdom

D + 677

Mar 11, 2016 ~ Mar 15, 2016

0

1

0

Taeim KU

Nerja, Spain

Mar 9, 2016 ~ Mar 9, 2016

Nerja

Spain

D + 679

Mar 9, 2016 ~ Mar 9, 2016

0

1

0

Taeim KU

Granada, Spain

Mar 8, 2016 ~ Mar 11, 2016

Granada

Spain

D + 680

Mar 8, 2016 ~ Mar 11, 2016

0

1

0

Taeim KU

Sevilla, Spain

Mar 6, 2016 ~ Mar 7, 2016

Sevilla

Spain

D + 682

Mar 6, 2016 ~ Mar 7, 2016

0

1

0

Taeim KU

Porto, Portugal

Feb 26, 2016 ~ Mar 2, 2016

Porto

Portugal

D + 691

Feb 26, 2016 ~ Mar 2, 2016

0

1

0

Taeim KU

Marrakesh, Morocco

Feb 24, 2016 ~ Mar 3, 2016

Marrakesh

Morocco

D + 693

Feb 24, 2016 ~ Mar 3, 2016

0

0

1

Taeim KU

Lisbon, Portugal

Feb 22, 2016 ~ Feb 26, 2016

Lisbon

Portugal

D + 695

Feb 22, 2016 ~ Feb 26, 2016

0

1

0

Taeim KU

London, United Kingdom

Feb 18, 2016 ~ Feb 22, 2016

London

United Kingdom

D + 699

Feb 18, 2016 ~ Feb 22, 2016

0

1

0

Taeim KU

Paris, France

Feb 9, 2016 ~ Feb 11, 2016

Paris

France

D + 708

Feb 9, 2016 ~ Feb 11, 2016

0

1

1

Taeim KU

Frankfurt, Germany

Feb 7, 2016 ~ Feb 9, 2016

Frankfurt

Germany

D + 710

Feb 7, 2016 ~ Feb 9, 2016

0

1

1

Taeim KU

Nuremberg, Germany

Feb 6, 2016 ~ Feb 6, 2016

Nuremberg

Germany

D + 711

Feb 6, 2016 ~ Feb 6, 2016

0

1

0

Taeim KU

Munich, Germany

Feb 3, 2016 ~ Feb 6, 2016

Munich

Germany

D + 714

Feb 3, 2016 ~ Feb 6, 2016

0

1

0

Taeim KU

Interlaken, Switzerland

Jan 31, 2016 ~ Feb 3, 2016

Interlaken

Switzerland

D + 717

Jan 31, 2016 ~ Feb 3, 2016

0

1

0

Taeim KU

Lucerne, Switzerland

Jan 30, 2016 ~ Jan 31, 2016

Lucerne

Switzerland

D + 718

Jan 30, 2016 ~ Jan 31, 2016

0

1

0

Taeim KU

Hallstatt, Austria

Jan 27, 2016 ~ Jan 29, 2016

Hallstatt

Austria

D + 721

Jan 27, 2016 ~ Jan 29, 2016

0

1

0

Taeim KU

Vienna, Austria

Jan 24, 2016 ~ Jan 27, 2016

Vienna

Austria

D + 724

Jan 24, 2016 ~ Jan 27, 2016

0

1

0

Taeim KU

Prague, Czech Republic

Jan 21, 2016 ~ Jan 23, 2016

Prague

Czech Republic

D + 727

Jan 21, 2016 ~ Jan 23, 2016

0

1

0

Taeim KU

Moscow, Russia

Jan 20, 2016 ~ Jan 23, 2016

Moscow

Russia

D + 728

Jan 20, 2016 ~ Jan 23, 2016

0

0

1

Taeim KU

Manila, Philippines

Aug 17, 2015 ~ Aug 26, 2015

Manila

Philippines

D + 884

Aug 17, 2015 ~ Aug 26, 2015

0

0

1

Taeim KU

Manila, Philippines

Aug 10, 2015 ~ Aug 19, 2015

Manila

Philippines

D + 891

Aug 10, 2015 ~ Aug 19, 2015

0

1

0

Taeim KU

New York City, USA

Feb 28, 2015 ~ Mar 6, 2015

New York City

USA

D + 1054

Feb 28, 2015 ~ Mar 6, 2015

0

0

1

Taeim KU

Hainan, China

Aug 7, 2013 ~ Aug 15, 2013

Hainan

China

D + 1624

Aug 7, 2013 ~ Aug 15, 2013

0

0

3

现在在store上搜索Serentrip!

从实时旅行者匹配服务到旅游聊天/来自世界各地的旅客!
所有这些事情只有在Serentrip才有可能
旅行者的最佳应用! 立即下载セレントリップ!